როგორ ზრდიან ძაღლები ადამიანის პროდუქტიულობას და ამცირებენ სტრესს?

ყველა დამეთანხმებით, რომ ძაღლი ადამიანის საუკეთესო მეგობარია. ალბათ არ არსებობს ძაღლი, რომელსაც ადამიანისთვის ერთგულებაზე უარი ეთქვას. მათთან გატარებული ყოველი წუთი დადებითად მოქმედებს ჩვენს განწყობაზე. ძაღლები ძალიან კარგად გრძნობენ თავიანთი პატრონების როგორც დადებით, ისე უარყოფით ემოციებს, შფოთვასა და სიხარულს.

იცოდით, რომ სტრესი გადამდებია? ადამიანის მწვავე გაღიზიანება სწრაფად გადაეცემა სახეობის სხვა წევრებს. ასეთი ადაპტაცია ასევე შესაძლებელია გრძელვადიანი სტრესის დროს და სხვადასხვა სახეობებს შორისაც კი. სრულიად   შესაძლებელია ადამიანის სტრესი გადავიდეს ძაღლზე, რის მეშვეობითაც ადამიანში სტრესის დონე იკლებს.

სწორედ ამ თემაზე ჩაატარეს ექსპერიმენტი შვედმა მკვლევარებმა. მათ აღმოაჩინეს, რომ ძაღლები საკუთარი სტრესის დონის სინქრონიზაციას ახდენენ – რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იზომება – მათ პატრონებთან. გარდა ამისა, არსებობდა კავშირი ადამიანთა გარკვეულ პიროვნულ თვისებებსა და სტრესის ჰორმონის კორტიზოლის დონეს შორის ძაღლის თმებში.

შედეგები კიდევ ერთი მტკიცებულებაა მჭიდრო ურთიერთობისა ადამიანებსა და ძაღლებს შორის, რომელიც არსებობდა მინიმუმ 15,000 წლის განმავლობაში. ცნობილი იყო, რომ სტრესის მწვავე მდგომარეობები ადამიანიდან გადაეცემა მათ ძაღლებს და პირიქით, რაც შეიძლება შეფასდეს სისხლში ან ნერწყვში კორტიზოლის დონის დროებითი ზრდით. მეორეს მხრივ, თმაზე განთავსებული კორტიზოლი ემსახურება როგორც გრძელვადიანი სტრესის მახასიათებელს. მაგალითად, კორტიზოლის კონცენტრაციის სინქრონული ცვლილებები თმის უფრო მეტ პერიოდში ნაჩვენებია დედებსა და მათ შვილებში, მაგალითად.

საკვლევმა ჯგუფმა დაადგინა კორტიზოლის დონე 58 ძაღლის თმაზე და მათი პატრონებისათვის ზაფხულისა და ზამთრის პერიოდში. ძაღლების საშუალო ასაკი იყო 4.7 წელი, ქალების საშუალო ასაკი – 46 წელი. ორი კითხვარის საშუალებით, ძაღლების პატრონებმა მიაწოდეს ინფორმაცია საკუთარი პიროვნული თვისებებისა და მათი შინაური ცხოველის შესახებ. საყელოზე საზომი ხელსაწყო აფიქსირებდა ძაღლის მოძრაობას ერთი კვირის განმავლობაში.

წლის ორივე სეზონისთვის თმის ანალიზმა უზრუნველყო კორტიზოლის სიდიდეები, რომლებიც საუბრობენ სინქრონული სტრესის დატვირთვაზე ადამიანისა და ძაღლისთვის. ძაღლის აქტივობამ გავლენა არ იქონია გრძელვადიანი სტრესის დონეზე. მაგრამ ადამიანის პიროვნების გარკვეული მახასიათებლებისთვის მჭიდრო კავშირი იყო ძაღლის კორტიზოლის დონესთან. ავტორების აზრით, ამის შესაძლო ახსნა იქნებოდა ის, რომ ემოციურად არასტაბილურ ადამიანებს განსაკუთრებით მჭიდრო კავშირი აქვთ თავიანთ ძაღლთან, რომელსაც აქვს სტრესის შემცირების ეფექტი. მეორეს მხრივ, ძაღლის თმებში კორტიზოლის შემცველობა უფრო მაღალი იყო, უფრო კეთილსინდისიერი და გონებაგახსნილი. ძაღლის მახასიათებლებმა მცირე გავლენა მოახდინეს მის კორტიზოლის დონეზე. საერთო ჯამში, შედეგების თანახმად, ძაღლის სტრესის დონე ეგუება ძაღლის პატრონს და არა პირიქით.

Facebook კომენტარები